انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران- دهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران
عکس‌های کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۶ | 
  • عکس دسته جمعی کنفرانس
  • برندگان جایزه دکتر دفشه: جناب آقای دکتر سید حسن علوی از دانشگاه بوعلی سینا همدان و سرکار خانم دکتر مریم خاتمی از دانشگاه اصفهان
  • تجلیل از پیشکسوتان نظریه گروه ایران، آقای دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم
  • تجلیل از پیشکسوتان نظریه گروه ایران، آقای دکتر هوشنگ بهروش
  • تجلیل از پیشکسوتان نظریه گروه ایران، آقای دکتر علیرضا جمالی
  • سخنران مدعو پروفسور بتینا آیک
  • سخنران مدعو پروفسور صوفی مورل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران:
http://grouptheory.ir/find.php?item=1.277.450.fa
برگشت به اصل مطلب