انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران- دانشجویان کارشناسی ارشد دکتر علی ایرانمنش
دانشجویان کارشناسی ارشد دکتر علی ایرانمنش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۱۴ | 

 نام و نام خانوادگی

 دانشگاه محل تحصیل

 موضوع پایان نامه

 سال انتشار پایان نامه

علی زارعی

دانشگاه تربیت مدرس

رده های در ابرساختارها به همراه پیچش هایی بر روی ابر ساختارهای ضعیف

77

علی کردی

دانشگاه تربیت مدرس

ایدال های فازی جبرهای BCI

84

نسترن درستی

دانشگاه تربیت مدرس

اندیس های کلوژ و وینر و ارتباط آن ها در دندریمرها

87

معصومه گل محمدیان

دانشگاه تربیت مدرس

مروری بر اتوماتای پشته ای فازی

87

زینب یعقوبی بشلی

دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط بین سیلو حاصلضرب های یک گروه و مانده حل پذیری آن

88

سکاعیل بابایی خضرلو

دانشگاه تربیت مدرس

اندیس وینر- یالی حاصلضرب ریشه ای گراف ها و بعضی فولرن ها

88

سیمین اسدی

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس ابر وینر- یالی یک نانو لوله

89

خاتون خدری

دانشگاه تربیت مدرس

نظریه و کاربرد اندیس وینر روی درخت ها و دندریمرها

89

وحید آرام

دانشگاه تربیت مدرس

پایاهای ذاتی گراف های فولرن

89

ملیحه زراعتکارزیارت

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس GA برای بعضی نانولوله ها ونانو چنبره ها

89

لیلا جدیداسلام

دانشگاه تربیت مدرس

  چند جمله‌ای هوسویا نانولوله( TUC4C8(S) ,TUC4C8(R

89

پروانه بابری

دانشگاه تربیت مدرس

نظریه‌ی مایهیل- نرود نمونه برای زبان‌ها و اتوماتای فازی

89

مونا پیر اصغری

دانشگاه تربیت مدرس

قطعی‌سازی اتوماتای فازی با مقادیر عضویت در مشبکه‌های مانده‌ای کامل

89

مائده علوی

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس معکوس وینر بعضی از فولرن‌ها و پیداکردن یک کران برای این اندیس

89

مریم رفیعی پور

دانشگاه تربیت مدرس

چندجمله ای امگا و کاربرد آن در نانوساختارها و بعضی از فولرن ها

89

اعظم گیاه تازه

دانشگاه تربیت مدرس

کران روی اندیس هراری و محاسبه این اندیس برای بعضی از نانولوله‌ها و نانوچنبره‌ها

89

ندا ساری

دانشگاه تربیت مدرس

اندیس وارون معکوس وینر بعضی از نانولوله‌ها و نانوچنبره‌ها

89

غفوره گوگ راد

دانشگاه تربیت مدرس

جبر پس از دارالفنون در دوران قاجار

89

مهدی ترکتاز

دانشگاه تربیت مدرس

دستاوردهای ریاضیدانان مسلمان در حوزه جبر از قرن دوم تا قرن چهارم هجری با تمرکز بر آثار خوارزمی

90

نفیسه السادات جعفرزاده

دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه گراف‌های برچسب‌دار DNA

90

مهرنوش جاورسینه

دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه گراف جدیدی مرتبط با سرشت‌های تحویل ناپذیر یک گروه

90

میثم ذلقی

دانشگاه تربیت مدرس

رابطه‌ای بین یک گروه و یک گراف مشخص

90

راضیه نجاتی

دانشگاه تربیت مدرس

حل مسئله گراف رنگی به کمک محاسبه با DNA

90

سیدمحمدحسین ذرتاش

دانشگاه تربیت مدرس

اندازه‌های کلاس‌های تزویج در گروه‌های متناهی و تأثیر آن‌ها بر خواص بنیادین گروه‌ها

90

رامین وصالیان

دانشگاه تربیت مدرس

گروه‌های آبلی‌مینیمال که نتوانند به عنوان گروه اتومورفیسم گروه‌ها قرار گیرند

79

امیرحسین بابارضا

دانشگاه تربیت مدرس

ابر گروههای برگردان

77

محرم نژاد ایزدموسی

دانشگاه تربیت مدرس

تعداد -Hv ساختارهای متناضر با -P ابر عمل‌ها و -P ابر عمل‌های تعمیم یافته

76

علیرضا خلیلی اسبوئی

دانشگاه تربیت مدرس

درباره مجموع درجات سرشتهای تحویل ناپذیر

77

عزیز علی نژاد

دانشگاه تربیت مدرس

مربع سرشتهای با اجزاء محدود تحویل‌ناپذیر

78

آناهیتا اسلامی زاده

دانشگاه تربیت مدرس

ساختارهای جبری کوانتومی و انواریانهای گره ها و کلافها

80

شهاب شریفی

دانشگاه تربیت مدرس

درباره کامل سازی های دسکینز، زوجها، تتا- زوجها، تتا - زوجها و تتا - کامل سازی زیرگروههای ماکسیمال

80

مهدی ذبیحی

دانشگاه تربیت مدرس

تشخیص پذیری بعضی از گروههای متناوب با استفاده از مرتبه عناصر آنها

80

حسن علوی

دانشگاه تربیت مدرس

گروه های تشخیص پذیر، شناسایی پذیر و غیرقابل شناسایی

80

اسداله فرامرزی ثالث

دانشگاه تربیت مدرس

نمایشهای تصویری 2- گروههای حلقوی

79

الهام نوبری

دانشگاه تربیت مدرس

رابطه نظریه گروهها و نظریه لوپ

81

محمد کریمیان سیچانی

دانشگاه شهید بهشتی

روابط هم‏‎‎‏ارزی منظم قوی روی ابرگروه‏‎‎‏ها

83

رحیم مشتاق نظم

دانشگاه تربیت مدرس

تعریف‏‎‎‏پذیری در گروه‏‎‎‏های مرتب به طور اساسی متناوب

81

علیرضا نصراصفهانی

دانشگاه تربیت مدرس

بررسی و مطالعه حلقه‌های آرمنداریز

83

غلامرضا حسن پور

دانشگاه تربیت مدرس

کاربرد نظریه گروهها در مورد مولکولهای غیرصلب کامل

83

سمیه معمارزاده

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه جدول سرشتهای بعضی از مولکولهای غیر صلب

82

مهناز فرودی قاسم آبادی

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه نمایشها و سرشتهای تحویل ناپذیر گروه ( Gn(m

84

بیژن سلیمانی

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس وینر شبکه های شش گوشه ای و نانولوله ها

84

محمدرضا خداخواه

دانشگاه تربیت مدرس

همریختی ها و مشتق های جبرهای ‏‎BCI‎‏

85

حسین نراقی

دانشگاه تربیت مدرس

درباره هم‌ارزی زیر گروههای فازی

85

شجاعت امید

دانشگاه تربیت مدرس

ماتریسهای روی شبکه های توزیع پذیر

85

امید خرمالی

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیسهای وینر، اندیسPI و اندیس شولتز بعضی از نانو لوله‌ها

85

یعقوب پاک روش

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس دتور شبکه‌های شش گوشه‌ای و بعضی نانو لوله‌ها

85

منوچهر دبیریان

دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه دینامیک درونی تری متیل آمین با استفاده از جدول سرشت ها

82

مریم استاد

دانشگاه تربیت مدرس

مرکزساز یک خودریختی خارجی از گروه F22 و تعیین جدول سرشت‌های آن

78

رضا توکلی

دانشگاه تربیت مدرس

HVگروه حلقه‌ها و ابر ساختارهای ضعیف روی مجموعه‌های کوچک

78

نبی اله غلامی

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس زجد نانو ستاره دندریمر

86

یاسر علیزاده

دانشگاه تربیت مدرس

محاسبه اندیس راندیک برای بعضی از نانو لوله‌ها

86

امین سعیدس

دانشگاه تربیت مدرس

زیر گروههای نرمال گروههایی که درجه هر سرشت غیر خطیشان ماکزیمم است

86

کاظم قلی زاده

دانشگاه تربیت مدرس

رابطه بین حلپذیری یک گروه و تجزیه پذیری عناصرش

86

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران:
http://grouptheory.ir/find.php?item=1.219.278.fa
برگشت به اصل مطلب