[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
آشنایی با انجمن::
نشریات::
کتابخانه::
فهرست ثبت نام شدگان::
سمینارها و کنفرانس‌ها::
جایزه دکتر درفشه::
اخبار رویدادها::
اطلس نظریه گروه دانان::
دانشنامه::
عضویت در انجمن::
برقراری ارتباط::
پست الکترونیک::
گالری::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: راه‌اندازی پایگاه جدید
..
:: 1393 ::

فهرست اعضای ثبت نام شده در سال 1393

 

ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام
 1  رابعه السادات  موسوی فرد  دانشگاه اصفهان  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 2  سید محسن  قریشی شهرکی  دانشگاه شهید چمران اهواز  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 3  محمد حسن  عباسپور  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 4  میخک  پلکویی  دانشگاه گیلان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 5  علی  غلامیان  دانشگاه بیرجند  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 6  معصومه السادات  حسینی روش  فردوسی مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 7  غلامرضا  رضایی زاده  دانشگاه شهرکرد  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 8  حمید  طاهری  دانشگاه مشهد  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 9  معصومه  بی باک  پیام نور مرکز فارسان  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 10  غلامحسین  آقابزرگی  دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 11  سلیمان  عسگری  دانشگاه شهرکرد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 12  منیره  سیفی عبدل آبادی  دانشگاه آزاد مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 13  پروانه  ذوالفقاری  دانشگاه فرهنگیان  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 14  مجید  دیواندری  دانشگاه علوم پایه دامغان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 15  سمیه  صفارنیا  دانشگاه فردوسی مشهد پردیس  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 16  سجاد  محمود رباطی  دانشگاه بین المللی امام خمینی  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 17  سید مهدی  موسوی نژاد  دانشگاه فردوسی مشهد  کارشناسی ارشد  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 18  حسین  شبانی  دانشگاه کاشان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 19  عصمت  متقی  دانشگاه فردوسی مشهد  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 20  مسعود  چابک سوار  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 21  سیده نفیسه  اکبرالسادات  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 22  بهنام  رزاق منش  دانشگاه آزاد واحد تالش  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 23  حسن  خسروی  دانشگاه گنبد کاووس  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 24  اسدالله  فرامررزی ثالث  دانشگاه دامغان  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 25  زهره  مستقیم  دانشگاه علم و صنعت ایران  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 26  مجتبی  قربانی  تربیت دبیر شهید رجایی  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 27  حمید  خدابنده نوشری  دانشگاه تبریز  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 28  تکتم  حقدادی  دانشگاه صنعتی بیرجند  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 29  حسام  صفا  دانشگاه بجنورد  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 30  سید ابراهیم  میردامادی  دانشگاه شهرکرد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 31  کریم  احمدی دلیر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 32  زهرا  آقاجری  دانشگاه شهرکرد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 33  سیده نساء  حسینی  دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 34  حسن  خسروی  دانشگاه گنبد کاووس  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 35  fatemeh  pazandeh  دانشگاه دامغان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 36  مهدی  رضائی  دانشگاه فنی و مهندسی بوئین  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 37  امیر  عصاری  دانشگاه صنعتی جندی شاپور  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 38  ثریا  مهدی زنجانیان  دانشگاه اصفهان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 39  ابراهیم  خردکیش  فردوسی مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 40  بهناز  طلوع حقیقی  حکیم سبزواری  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 41  محمود  حسن زاده  علم و صنعت  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 42  لیلی  جعفری طاقوسطانی  دانشگاه کردستان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 43  حلیمه  مددی  دانشگاه زنجان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 44  فیروز  پاشائی  دانشگاه مراغه  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 45  فاطمه  کریمی  دانشگاه پیام نور مرکز سمنان  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 46  lمهدی  براتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 47  محبوبه  نصیری  دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 48  ناهید  غلامی  دانشگاه ازاد اسلامی واحد طب  کارشناسی ارشد  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 49  حجت  رستمی  دانشگاه زنجان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 50  طیبه  نصری  دانشگاه بجنورد  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 51  سیران  زندی  دانشگاه کردستان  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 52  زاهده  اژدری  دانشگاه الزهرا  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 53  اصغر  الله یاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 54  منصوره  مهتابی  دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 55  لیلا  شهباز  دانشگاه مراغه  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 56  سودابه  تاج نیا  آزاد اسلامی واحد دزفول  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 57  معصومه  خادمی  دانشگاه قم  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 58  رومینا  عقیلی  موسسه اموزش عالی خیام مشهد  کارشناسی  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 59  رشید  رضائی  دانشگاه ملایر  دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
 60  هادی  احمدی  دانشگاه صنعتی اصفهان  دانشجوی دکترا  اعضای حقیقی (سال 1393): 350،000 ریال
دفعات مشاهده: 1006 بار   |   دفعات چاپ: 359 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران International Group Theory Society
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4162