[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
آشنایی با انجمن::
نشریات::
کتابخانه::
فهرست ثبت نام شدگان::
سمینارها و کنفرانس‌ها::
جایزه دکتر درفشه::
اخبار رویدادها::
اطلس نظریه گروه دانان::
دانشنامه::
عضویت در انجمن::
برقراری ارتباط::
پست الکترونیک::
گالری::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: راه‌اندازی پایگاه جدید
..
:: دانشجویان دکتری دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۹ | 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان رسا له سال  تایید رساله دانشگاه محل تحصیل
1 بهروز مشایخی فرد پایای بئر وگروه های پوششی تعمیم یافته
The Baer-Invariant and Generalized Covering Groups
1375 فردوسی مشهد
2 سعید کیوانفر پایای بئروگروه های توانا و کامل تعمیم یافته
The Baer-Invariant and Generalized Perfect and Capable Groups
1375 فردوسی مشهد
3 شعبان صدقی حرکت کراندار گروه های جایگشت
Bounded  Movement of Permutation Groups
1376 فردوسی مشهد
4 محمدمهدی نصرآبادی بررسی خواصی در مورد چند گونای گروه ها
Some Properties on Varieties of Groups
1378 فردوسی مشهد
5 مصطفی طاهری واریته کامل, آیزولوجیسم و حاصلضرب واریته گروه ها
Varietal Perfect, Isologism and Product Varieties of Groups
1379 فردوسی مشهد
6 احمد غلامی خواصی در توسیع های آیزولوجیک و ناوردای بئرگروه ها
Some Properties on Isologic Extensions and Varieties Groups
1380 فردوسی مشهد
7 محمدرضا ریسمانچیان مفاهیمی در چند گونای گروه ها
Some Concept on Variety of Groups
1380 فردوسی مشهد
8 علیرضا سالمکار خاصیت جفت شور, آیزولوجیسم و چند گونای بئر گروه ها
Schur-Baer Properties, Isologism and Baer-invariant of Groups
1380 فردوسی مشهد
9 غلامحسین اقدامی گروه های پوچتوان تعمیم یافته و ضربگر شور مراتب بالاتر گروه های متناهی
Generalized Nilpotent Groups and Higher Schur Multiplier of Finite Groups
1381 فردوسی مشهد
10 کاظم چیتی درجه –n پوچتوانی گروه های متناهی و ضربگر جفت گروه ها
n-Nilpotence Degree of Finite Groups and the Schur Multiplier of Pair of Groups
1383 فردوسی مشهد
11 محبوبه علیزاده صنعتی خواص چند گونایی گروه های متناهی
On the Properties of the Varieties of Finite Groups
1383 فردوسی مشهد
12 رشید رضایی جفت زیرگروه های بیشین از یک گروه
 The Pair of maximal subgroups of a group
1384 فردوسی مشهد
مشاور
13 سیدمحمد داورپناه خواصی از ضربگرشور –p گروهها و زیرگروه جابجاگر جفت گروه ها
Some Properties of the Schur Multiplier of p-Groups and the Commutator Subgroup of a Pair of Groups
1385 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
14 تقی کریمی ساختن کرانی برای ضربگر جفت گروه ها و آیزوکلینیسم جفت گروه ها
Construction of Some Bounds  for the Schur Multiplier of Pair of Groups and Isoclinism of Pair of Groups
1385 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
15 فرشید سعیدی ساختار ضربگر شور و آیزوکلینیسم جفت گروه ها
The structure of Schur multiplier and isoclinism of pair of groups
1385 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
16 وحید عالمیان خواص ضربگر شور جبرهای لی
Some Properties of the Schur Multiplier of Lie Algebras
1386 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
17 سیدهادی جعفری مربع تانسوری نا آبلی گروه های متناهی
Non-Abelian Tensor Square of Finite Groups
1387 فردوسی مشهد
مشاور
18 پیمان نیرومند خواص گروه های پوششی نسبی و زیرگروه های مرکزی تانسوری
Some Properties of Relative Covering Groups and Tensor Centre Subgroups
1387 فردوسی مشهد
19 فاطمه میرزایی حاصلضرب تانسوری ناآبلی جبرهای لی
The Non-abelian Tensor Products of Lie Algebras
1389 فردوسی مشهد
20 الهه خمسه احتمال در گروه ها و مشخصه سازی –p گروه های متناهی توسط ضربگر شور آنها و مربع تانسوری ناآبلی
Probability in Groups and Characterization of Finite  p-Groups by Their Schur Multipliers and Non-Abelian Tensor Squares
1390 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
21 محمد نقشینه فرد خواصی از خود ریختی های مرکزی گروه ها
Some Properties of Central Automorphisms of Groups
1390 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
22 فرود پروانه آیزوکلینیسم در جبرهای لی و خود جابجاگرها
Isoclinism in Lie Algebras and Autocommutators
1390 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
23 حسام صفا خود جابجاگرها و گروه های انگل وبل
Autocommutators, Engel and Bell Groups
1392 فردوسی مشهد
24 بنفشه ویسی nجبر لی و جبر لایپنیتز با اشتقاق ها یشان
Lie n-Algebra and Leibniz Algebra with their Derivations
1392 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد مشاور
25 سودابه تاجنیا n-آیزوکلینیسم و توسیع های جبرهای لی و گروه ها
 Relative n-Isoclinism and Central Extensions of Lie Algebras and Groups
1392 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد
26 همایون عربیانی طبقه بندی جفت جبرهای لی پوچ توان توسط ضربگر شور آنها و عکس قضیه شور در جبرهای لی
Classification of Nilpotent Lie Algebras Pair by Their Schur Multipliers and Converse of Schur’s Theorem in Lie Algebras
1392 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد  مشاور
27 محمد فرخی درخشنده قوچان درجه جابجایی نسبی و درجه نرمال بودن زیرگروه ها در گروه های متناهی و گراف های وابسته
Relative Commutativity and Normality Degrees of subgroups in Finite Groups and Related Graphs
1392 فردوسی مشهد   مشترک با دکتر عرفانیان
28 مسعود چابک سوار گروه ها یی با ساختار عامل مرکزی مطلق وزیرگروه های خود جابجاگرمفروض
Groups With Given Absolute Central Factors and Auto-commutator Subgroups
1393 دانشگاه آزاد اسلامی- مشاور
29 شیما حسینی خواص زیرگروه های خود جابجاپذیر و خود پوچتوان نا آبلی
Some Properties of Auto-permutable Subgroups and Auto-nilpotent Nonabelian Groups
1393
2014
دانشگاه آزاد اسلامی-مشهد
30 محمد جواد صادقی فرد خواص گروه های خود آیزو کلینیسم  و خود انگل
Some Properties of Auto-isoclinism and Auto-Engel Groups
1393
2015
دانشگاه آزاد اسلامی-مشهد
31 محمد امین رستم یاری کاربرد خودریختی‌ها در مفاهیم مختلف گروه‌ها
The Application of Automorphisms in Different Aspects of Groups
1393
2015
فردوسی مشهد
32 صدیقه شیخ محسنی  طبقه بندی جبرهای لی به کمک بعضی از زیرجبرهای  جبر اشتقاق
Classification of Lie Algebras Using Some Subalgebras of Derivation Algebra
2015 دانشگاه آزاد اسلامی- مشهد مشاور
33 مهدی عشرتی ایزوکلینیسم در n- جبرهای لی و نامساویهایی روی بعد ضربگرشان
Isoclinism in n-Lie Algebras and Some Inequalities on Dimensions of Their Multipliers
2015 دانشگاه آزاد اسلامی-مشهد
34 حمید دارابی طبقه بندی n- جبرهای لی به کمک ضربگرشان و خواصی از زیرگروه های فازی گروه های نا ابلی
Classification of n-Lie Algebras by their Multipliers and some properties of Fuzzy Subgroups of non-Abelian Groups
2015 دانشگاه آزاد اسلامی-مشهد مشاور
35 معصومه السادات حسینی روش مرکز سازها در جبرهای لی و تعیین ساختار بعضی از جبرهای لی
Centralizers in Lie Algebras and Determination the Structure of Some Lie Algebras
2017 دانشگاه فردوسی مشهد
36 اصلان دوستی خواصی از  m- آیزوکیلینیسم در جبرهای لی و فیلیپوف
Some Properties of m-Isoclinism in Lie and Filippov Algebras
2017 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - مشاور
37 سمیه لتفی خواصی از جبرها و حلقه های لی و بعضی گروه های ویژه
Some Properties of Lie Algebras, Lie Rings and Some Special Groups
2017 دانشگاه گلستان گرگان-مشاور
38 سمانه داودی راد خواص زیرگروه های تعمیم یافته مرکز مطلق و خود جابه جاگرهای گروه  ها
Some Properties of Generalized Absolute Centre and Autocommutator Subgroups of Groups
2017 دانشگاه فردوسی مشهد
دفعات مشاهده: 1952 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران International Group Theory Society
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 3768